Couleur Locale: Ruimteverkenning

Couleur Locale: Een serie van 5 excursies met (maximaal) 20 kunstenaars doorheen Nederland, elke regio met een specifiek karakter. De bevindingen zullen uiteindelijk gebundeld worden in een publicatie. Met het thema ruimteverkenning zal een nabij toekomstbeeld geschetst worden. Hoe ziet Nederland er in 2040 uit?