Kinderen

Dokter Hond, voor Mark Haayema's "Uit je Duim", die verhalen bedacht door heftig zieke kinderen bundelde tot een fantasierijk geheel."Ik wou dat ik de Laatste was", een eenakter over een tehuis voor uitgestorven en bedreigde diersoorten dat opmerkelijk bezoek krijgt, voor BoekieBoekie #99.
"Onsterfelijk", een verhaal over een reis in West-India in een tijd dat mensen nog heel dicht bij de wilde dieren konden komen, voor BoekieBoekie #98.Alice in Wonderland, naar het bekende boek. 3e prijswinnaar voor de stArt Award 2015.